Tổ chức khai trương nhà hàng

0 Bởi: TATA MIMI.COM


Tổ chức lễ khai trương Tổ chức khai trương nhà hàng với các dịch vụ cung cấp 

  • Cung cấp Thảm đổ
  • PG
  • Hoa
  • MC
  • Người nổi tiếng
  • Dự án phát triển sau khai trương


Quý khách có nhà hàng mới xây dựng xong cần khai trương với nhiều sự kiện như MC , hoạt náo viên, múa lân, người mẫu, PG theo yêu cầu 

chúng tôi chuyên Tổ chức khai trương nhà hàng


Liên hệ
SUKIENVTV.COM
7777@sukienvtv.com
09322.00029