DỰ ÁN THÀNH CÔNG 2013

Pizza Hut 34 khai trương
Khai trương nhà hàng
Ra mắt thương hiệu VNG
Pizza Hut 35 khai trương