Bạn đã bao giờ trả lời các câu hỏi này chưa ?

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Qua trải nghiệm cuộc sống của nhiều người, đã bao giờ bạn thắc mắc về sự có mặt của mình trên đời chưa ?

1: Theo bạn, hạnh phúc là gì?
2: Theo bạn, thành đạt là gì?
3: Theo bạn, ta là ai?
4: Theo bạn, ý nghĩa cuộc đời này là gì?

Các câu hỏi tương tự

  1. Tôi sinh ra trên thế giói này để làm gì
  2. Tại sao tôi lại là con của bố mẹ tôi mà không phải con của gia đình nhà khác

zalo