Radio Đêm

Ngày Mai Dù ra sao em vẫn xé tim mình để yêu
Từ ngày mai em sẽ khác thôi