Lễ khai trương Vincom Center A

0 Bởi: TATA MIMI.COM


Lễ khai trương Vincom Center ALễ khai trương Vincom Center ALễ khai trương Vincom Center ALễ khai trương Vincom Center ALễ khai trương Vincom Center A
Tô chức lên chương trình khai trương

  • Làm bacdrop Khai trương,
  • Cung cấp nhóm múa, nhóm nhảy chiên nghiệp
  • Cung cấp hoạt náo viên
  • Khách mời là người nổi tiếng
  • Dàn âm thanh, ánh sáng phục vụ
  • Phục phát biểu,
  • Các Vật dụng, biểu trưng đi kèm cho các sụ kiện
  • ....


Liên hệ
SUKIENVTV.COM
7777@sukienvtv.com
09322.00029