Lễ khai Trương Trung tâm thương mại

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Lễ khai Trương Trung tâm thương mại là hoạt động sự kiện thông báo thời gian hoạt động của Trung Tâm thương mại 
Tổ chức Lễ khai trương cho Trung Tâm thương mại Grand Plaza
Cung cấp hoạt náo viên cho các chương trình Lễ Khai trương
cung cấp PG, nhà di dộng
Lễ khai Trương Trung tâm thương mại
Hoa, In ấn , và bóng cầu khai trương
Tổ chức Khai trương
 
Cung cấp Lễ khai Trương Trung tâm thương mại

  • Cung cấp nhà hội trường di động ngoài trời
  • PG chuyên nghiệp
  • Thảm , hoa,
  • Trang trí bàn ghế , hoa cho đại biểu
  • In backdrop

 Mang lại

  • Chi phí hợp lý cho sự kiện Lễ khai Trương Trung tâm thương mại
  • Thiết kế, thi công chuyên nghiệp, kịp tiến độ công trình
  • Thiết kế-lên ý tưởng-sản xuất chương trình chuyên nghiệp
  • lại sự lựa chọn và giải pháp kinh doanh tốt nhất cho bạn.

 
Liên hệ
SUKIENVTV.COM
7777@sukienvtv.com
09322.00029