Ta chỉ sống 1 lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi,

0 Bởi: VTV media

Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói “em yêu anh”? 
Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. 
Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hây hây 
Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. 

Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời 
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi 
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà 
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?

Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi 
Bao nhiêu yêu thương trên đời, là vị ngọt trên đôi môi 

Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời 
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi 
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà 
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?

===

Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi 
Bao nhiêu yêu thương trên đời, là vị ngọt trên đôi môi

 #thinhsuy

#motdemsay