Hỏi Bên Em có mica ống trắng sữa phi 20 mm không Em ?

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Hỏi Bên Em có mica ống trắng sữa phi 20 mm không Em ?

Trả lời 

  1. Hiện tất cả mặt hàng mica ống trắng sữa các đường kính đều không còn sẵn , đặt hàng trong 30-40 ngày sau tết
  2. Hiện chúng tôi còn ống mica Đường kính ngoài 20mm độ dày thành ống  có sẵn duy nhất 2mm , chiều dài 2 mét 
  3. Hiện chúng tôi còn ống mica Đường kính ngoài 200mm độ dày thành ống có sẵn duy nhất 3mm ,và 5mm chiều dài 2 mét 

Phân biệt giữa Mica Và ống nhựa 

  • Chúng tôi chỉ bán ống mica trong dài 2 mét và cứng không có ống nhựa các loại 

 

  • Hiện chúng tôi có sẵn ống mica đặc và ống mica rỗng 
  • Chỉ bán ống mica dài 2 mét và không bán lẻ
  • Nhận cắt gia công ống mica tính phí theo yêu cầu

Hình ảnh về Mica 

Hỏi Bên Em có mica ống trắng sữa phi 20 mm không Em ?

Hỏi Bên Em có mica ống trắng sữa phi 20 mm không Em ?

Liên hệ 

Công ty Tata Mimi

Số di động 0943971983

zalo