Quy Trình Đặt hàng Nhanh

0 Bởi: VTV media

Quy trình đặt hang nhanh

  • Nhận báo giá
  • Tạm ứng
  • Nhận thiết kế và lệnh sản xuất
  • Các đơn đặt hang có dịch vụ thiết kế thì sôố  lâần  chỉnh sửa không quá 4 lần, Từ lần thứ 5 chi phí lại lặp lại là 1 lần thiết kế (dịch vụ thiết kế lần 2)
  • Nhận hang mẫu (nếu đơn hàng số lượng lớn, sản phẩm đặc chủng khó phải làm mẫu trước)
  • Chi phí làm mẫu có thể tính là làm 1 cái (sẽ khác giá của đơn hang) nếu chưa tạm ứng không hoàn lại tiền mẫu cũng như không nhận lại mẫu nếu khách hàng không đặt hàng
  • Các đơn hàng lớn sau khi đặt hàng chuyển tiền sẽ được cấp 1 mẫu miễn phí trước khi tiến hành làm đồng loạt

 

Dịch  vụ  Thiết kế

  • Phí thiết kế (vẽ lại cho nét logo bị mờ -đơn giản) : 800.000/ 1 thiết kế
  • Vẽ thiết kế chỉnh sửa nhiều hình ảnh xư lý khác : 3000.000 đến 5000.000
  • Các dịch vụ khác nếu có vui long xác nhận trước khi thực hiện

Có thể các thông tin sẽ thay đổi phù hợp với từng đơn hàng chi tiết của khhác hàng

 

Bình luận

Thêm bình luận

zalo