Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014

0 Bởi: TATA MIMI.COM

 
Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014 - Ảnh 1

Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014 - Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Trung tâm thông tin báo chí.
Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014

Mọi thông tin liên hệ để tổ chức

  • Sự kiện
  • Kêu gọi tài trợ
  • Tổ chức họp báo,ra mắt phim
  • Thu âm quảng cáo
  • Quay phim quảng cáo

Hãy liên hệ : Tel 0932200029