Chạy thật nhanh về cơn mưa ấy

0 Bởi: VTV media

Trong cuộc đời

Làm chủ cuộc đời mình vẫn là hạnh phúc nhất

Tuy nhiên bạn có thể làm chủ tài chính , làm chủ công việc , làm chủ công ty của bạn .Tuy nhiên trái tim chính chủ của bạn nhiều lúc bạn chả thể nào làm chủ nổi