Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp được chúng tôi sản xuất với mọi kích thước theo yêu cầu

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

 

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

thung-mica-cam.thung-mica-cam.

thung-thu-gop-ythung-thu-gop-y

thùng -tips box

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹpMẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

hop-tips-box-mau-do

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp sử dụng vào mục đích gì

  • Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp để khách tips tiền lẻ cho các dịch vụ tại nhà hàng, quán caffee, khách sạn..
  • Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp ở các sảnh trung tâm thương mại

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp có thể làm từ các mã màu mica sau

Mẫu thùng tips, thùng suggestion đẹp

 

Bình luận

Thêm bình luận