Danh mục gia công

Cúp vinh danh làm từ mica
Ống mica cứng trong suốt