Danh mục gia công

Mica làm chữ quảng cáo-logo
Kệ mica trong để bàn
Hộp menu coffee, trà sữa đèn led
Kệ mica đánh số thứ tự