Giá đỡ ống nghiệm acrylic, Giá đỡ ống nghiệm Mica

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Giá đỡ ống nghiệm acrylic

1 tấm acrylic trong suốt cao

2 Dễ dàng sử dụng và vệ sinh giá đỡ

3 Có 6 lỗ hoặc tùy chỉnh

4 kích thước: 260mm * 60mm * 95mm

Giá đỡ ống nghiệm acrylic, Giá đỡ ống nghiệm Mica

Bình luận

Thêm bình luận