Chút vơi tâm tình của hai chúng mình ! ❤ ❤💛💚💙💜

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Rồi một ngày giữa hai ta chỉ còn sự im lặng, Quên nhau thì không đành, và giữ nhau thì không dám !

......