She's Royal lyrics- Tarrus Riley 

0 Bởi: TATA MIMI.COM

She's Royal lyrics- Tarrus Riley 

No I never been someone shy
Until I seen your eyes
Still I had to try, yeah
Oh yes, let me get my words right and then approach you


Woman I'll treat you like a man is suppose to
You'll never have to cry, no
I know everyone can relate to when they find that special someone

And she's royal, yeah so royal and
I want her in my life
I never knew anyone so one-of-a-kind, no
The way she move to her own beat
She has the qualities of a queen, She's a queen


Ooh Ooh what a natural beauty
No need no make-up to be a cutie
She's a queen, she's a queen

And when they ask what a good woman's made of
She's not afraid and ashamed of
Who she is

She's royal yeah, so royal 
And I need her in my life
I never knew anyone, so one of a kind
Until the night that I see in your eyes

 

============================

Không, tôi chưa bao giờ là người nhút nhát
Cho đến khi tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy 
Tôi vẫn phải cố gắng, vâng
Ồ vâng, hãy để tôi nói lời tốt đẹp và sau đó tiếp cận bạn
Em yêu, tôi sẽ đối xử với bạn như một người đàn ông thật sự

Bạn sẽ không bao giờ phải khóc, không một lần
Tôi biết mọi người có thể liên tưởng đến khi họ tìm thấy một người đặc biệt

Và Em là nữ hoàng, vâng rất sang trọng như người hoàng gia
Và, tôi muốn có cô ấy trong cuộc đời tôi
Tôi chưa bao giờ biết bất cứ như em , em chỉ có một 
Cách em di chuyển theo nhịp điệu của chính mình
Em có những phẩm chất của một nữ hoàng, Em là một nữ hoàng
thật là một vẻ đẹp tự nhiên


Không cần trang điểm để trở nên xinh xắn
Em là nữ hoàng,  em là nữ hoàng
Và khi họ hỏi một người phụ nữ tốt được làm bằng gì
Emy không sợ và xấu hổ về bất cứ gì em có
Em là ai
Em là nữ hoàng, rất sang trọng như 1 người trong hoàng gia
Và tôi cần cô ấy trong cuộc đời mình
Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai, 

Cho đến đêm mà tôi nhìn thấy trong mắt em
NUBIAN QUEEN


Nữ hoàng duy nhất trong lòng tôi 
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô ấy
Cách cô ấy cười
Tôi biết nhà vua và hoàng hậu đăng quang cùng một lúc

Vì vậy, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, chỉ cần gắn bó với em trong suốt thời gian thử thách, 


Và cô ấy nói cô ấy không có tâm trí cau đúng tôi biết người đàn ông tốt rất khó tìm


Và cô ấy không thể bận tâm tham gia không có lời mời
Đó là lý do tại sao cô ấy không có ràng buộc vào thời điểm này, vâng


Tôi biết nhiều người đàn ông đang cố gắng,
Cô ấy là hoàng gia, vâng rất hoàng gia
Và, tôi muốn có cô ấy trong cuộc đời tôi
Tôi chưa bao giờ biết ai thần thánh đến thế,
Cách cô ấy di chuyển theo nhịp điệu của chính mình
Cô ấy có những phẩm chất của một nữ hoàng, rất tuyệt vời
thật là một vẻ đẹp tự nhiên
Không cần trang điểm để trở nên xinh xắn
Cô ấy là một nữ hoàng, rất tối cao
Và khi họ hỏi một người phụ nữ tốt được làm bằng gì
Cô ấy không sợ và xấu hổ về bản thân mình
Cô ấy là ai
Cô ấy là hoàng gia, vâng rất hoàng gia
Và, tôi muốn có cô ấy trong cuộc đời tôi

 

Tôi chưa bao giờ gặp được bất cứ ai như vậy 
Cách cô ấy di chuyển theo nhịp điệu của chính mình
Cô ấy có những phẩm chất của một nữ hoàng, nữ hoàng Nubian của tôi


Thật là một vẻ đẹp tự nhiên

(Creat by : Hằng Tatamimi)