Kẹp mica 3 chân

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Kẹp mica 3 chân

Kẹp mica 3 chân

Thống tin sản phẩm Kẹp mica 3 chân

  • Mica trong 2mm
  • Dài 20 cm 
  • Cao 7cm
  • Chân uốn vuông 3 cm 

Sử dụng Kẹp mica 3 chân ở đâu

  • Kẹp mica 3 chân vách văn phòng
  • Kẹp bàn làm việc

 

Liên hệ

Công ty Tata Mimi

Tel 0943971983

Bình luận

Thêm bình luận