Hà Nội – Thanh Chương-Hà Nội

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Xe chạy tuyến Hà Nội – Thanh Chương, Nghệ An và chiều ngược lại

Nhà xe Thủy Nam

 • Lịch trình: Bến xe Mĩ Đình <=> Thanh Chương, Nghệ An
 • Thời gian chạy: Hà Nội 3 chuyến/ ngày, Thanh Chương 3 chuyến/ ngày.
 • Giờ xuất phát bến xe Mĩ Đình: 08:10, 08:50, 20:30
 • Giờ xuất phát tại Thanh Chương: 06:20, 19:30, 20:30.
 • Loại xe: ghế giường năm.
 • ĐT liên hệ: 0983126170 – 0962111567.

Nhà xe Nhuận Năm

 • Lịch trình: Bến xe Mĩ Đình <=>Thanh Chương, Nghệ An
 • Thời gian chạy: Hà Nội 2 chuyến/ ngày, Thanh Chương 2 chuyến/ ngày.
 • Giờ xuất phát bến xe Mĩ Đình: 08:00, 20:00
 • Giờ xuất phát từ Thanh Chương: 06:00, 18:00.
 • Loại xe: giường nằm 40 chỗ
 • ĐT liên hệ: 0984497777 – 0947977737

Xe Đại Lợi

 • Lịch trình: Bến xe Mĩ Đình <=>Thanh Chương, Nghệ An
 • Thời gian chạy: Hà Nội 2 chuyến/ ngày, Thanh Chương 2 chuyến/ ngày.
 • Giờ xuất phát bến xe Mĩ Đình: 08:00, 20:00
 • Giờ xuất phát từ Thanh Chương: 06:00, 18:00.
 • Loại xe: giường nằm 40 chỗ
 • ĐT liên hệ:  0984497777 – 0947977737

Nhà xe Trung Lan

 • Lịch trình: Bến xe Mĩ Đình <=> Thanh Chương, Nghệ An
 • Thời gian chạy: Hà Nội 2 chuyến/ ngày, Thanh Chương 2 chuyến/ ngày
 • Giờ xuất phát bến xe Mĩ Đình: 06:10, 21:15
 • Giờ xuất phát từ Thanh Chương: 07:00, 18:30
 • Loại xe: giường nằm 40 chỗ
 • ĐT liên hệ: 0982885955

Trên đây là tổng hợp dựa vào nguồn cung cấp từ internet và bạn bè

Các bạn tham khảo và lựa chọn cho mình nhà xe nào cảm thấy phù hợp nhé

Kính chức các bạn một năm mới sức khỏe !