Chánh án tối cao báo cáo trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Báo cáo trước Quốc hội sáng 15/6, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan tư pháp đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện 2 Nghị quyết số 48, 49 của Quốc hội về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm. Việc tổng kết cho thấy ngành tư pháp nói chung, tòa án nói riêng đã đạt được nhiều thành quả thời gian qua, nhất là về việc xây dựng thể chế, bổ trợ tư pháp, tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp.

Chánh án tối cao báo cáo trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải - 1

Chánh án dành thời gian báo cáo cụ thể một số vụ án được các đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội gần 2 ngày qua.

Trước hết, vụ án buôn lậu gỗ tại Quảng Trị đại biểu Thắng đề cập, Chánh án khẳng định, đã chuyển hồ sơ vụ án đến UB Tư pháp của Quốc hội. Tòa tối cao đang chờ quyết định, nếu Quốc hội quyết định giám sát thì ngành sẽ nghiêm túc phục vụ việc giám sát, nếu không thì chuyển sang giai đoạn thi hành án.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 15/6, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan tư pháp đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện 2 Nghị quyết số 48, 49 của Quốc hội về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm. Việc tổng kết cho thấy ngành tư pháp nói chung, tòa án nói riêng đã đạt được nhiều thành quả thời gian qua, nhất là về việc xây dựng thể chế, bổ trợ tư pháp, tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp.

Chánh án dành thời gian báo cáo cụ thể một số vụ án được các đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội gần 2 ngày qua.

Trước hết, vụ án buôn lậu gỗ tại Quảng Trị đại biểu Thắng đề cập, Chánh án khẳng định, đã chuyển hồ sơ vụ án đến UB Tư pháp của Quốc hội. Tòa tối cao đang chờ quyết định, nếu Quốc hội quyết định giám sát thì ngành sẽ nghiêm túc phục vụ việc giám sát, nếu không thì chuyển sang giai đoạn thi hành án.

(Nguồn : Phương Thảo )