Tổ chức họp báo công bố kế hoạch phát sóng Vòng chung kết World Cup 2014.

0 Bởi: TATA MIMI.COM

Đại diện VTV tại buổi họp báo công bố kế hoạch phát sóng World Cup 2014

 Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập trong vòng vây của báo chí

tổ chức sự kiện
 

Liên hệ khi Quý khách sẵng sàng cho cuộc họp báo
Hãy liên hệ

SUKIENVTV.COM

7777@sukienvtv.com
tel 0932200029