Họp báo Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc năm 2014

0 Bởi: TATA MIMI.COM


Họp báo được tổ chức thành công
Quý đơn vị tổ chức cần có một đơn vị lên kế hoạch tổ chức 1 buổi họp báo ấm ấp , đầy đủ, chi tiết

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

  • Tổ chức họp báo theo mọi yêu cầu
  • Kêu gọi tài trợ cho cuộc họp báo
  • Tổ chức các sự kiện đi kèm với họp báo như giao lưu văn nghệ, tặng hoa, quà..KHÁCH HÀNG THU ĐƯỢC

  • Sự hài lòng
  • Lợi ích về sự đánh giá của đối tác
  • Có được nhiều đối tác sau họp báoLiên hệ khi Quý khách sẵng sàng cho cuộc họp báo
Hãy liên hệ

7777@sukienvtv.com
 Tel 0932200029