Tra cứu mã Hàng hóa tại Website

TRA CỨU MÃ HÀNG HÓA MÃ NGUỒN ...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

   TRA CỨU MÃ HÀNG HÓA

MÃ NGUỒN

GIẢI THÍCH

Lưu ý

86

ĐỂ BÀN

Mã nhỏ tùy vào KT màu sắc sp

86.100-86.199

ĐỂ 1 TỜ GIẤY

 

86.200-86.500

HỘP NHIỀU TỜ

 

87.100-87199

TREO TƯỜNG 1 TỜ

 

87.200-87.500

TREO TƯỜNG NHIỀU TỜ

 

88.100-88.199

ĐỂ ĐẤT 1 TỜ

 

88.200-88.599

ĐỂ ĐẤT NHIỀU TỜ

 

HPTT28

Thùng mica vuông

 

HPTT29

Thùng mica bo nhôm

 

HPTT30

Thùng mica lục giác

 

HT-CTT

Hòm thư góp ý trong FPT

 

HT-STT

Hòm thư góp ý Sữa FPT

 

HT-862

Hòm thư MB

 

HT-861

Hòm thư ngôi nhà