Tra cứu mã Hàng hóa tại Website

Mã sản phẩm:
   TRA CỨU MÃ HÀNG HÓA MÃ NGUỒN GIẢI THÍCH Lưu ý 86 ĐỂ BÀN Mã nhỏ tùy vào KT màu sắc sp 86.100-86.199 ĐỂ 1 TỜ GIẤY   86.200-86.500 HỘP NHIỀU TỜ   87.100-87199 TREO TƯỜNG 1 TỜ   87.200-87.500 TREO TƯỜNG NHIỀU TỜ   88.100-88.199 ĐỂ ĐẤT 1 TỜ   88.200-88.599 ĐỂ ĐẤT NHIỀU TỜ   HPTT28 Thùng mica vuông   HPTT29 Thùng mica bo...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

   TRA CỨU MÃ HÀNG HÓA

MÃ NGUỒN

GIẢI THÍCH

Lưu ý

86

ĐỂ BÀN

Mã nhỏ tùy vào KT màu sắc sp

86.100-86.199

ĐỂ 1 TỜ GIẤY

 

86.200-86.500

HỘP NHIỀU TỜ

 

87.100-87199

TREO TƯỜNG 1 TỜ

 

87.200-87.500

TREO TƯỜNG NHIỀU TỜ

 

88.100-88.199

ĐỂ ĐẤT 1 TỜ

 

88.200-88.599

ĐỂ ĐẤT NHIỀU TỜ

 

HPTT28

Thùng mica vuông

 

HPTT29

Thùng mica bo nhôm

 

HPTT30

Thùng mica lục giác

 

HT-CTT

Hòm thư góp ý trong FPT

 

HT-STT

Hòm thư góp ý Sữa FPT

 

HT-862

Hòm thư MB

 

HT-861

Hòm thư ngôi nhà

 

zalo