Thùng phiếu mica rẻ trắng sữa

Mã sản phẩm:
Hình ảnh của thùng phiếu, hòm phiếu mica Hình...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Hình ảnh của thùng phiếu, hòm phiếu mica 

Hình ảnh của thùng phiếu, hòm phiếu mica 

Hình ảnh của thùng phiếu, hòm phiếu mica 

 

Thông tin sản phẩm 

  • Tên sản phẩm : Thùng phiếu mica trắng sữa ( Hòm phiếu trắng sữa )
  • Vật tư : Làm thùng phiếu mica trắng sữa độ dày 2mm 
  • Nội dung 4 mặt thùng phiếu  : Cắt decal dán màu đen 
  • Cửa của thùng phiếu sẽ được làm ở mặt trên của thùng 
  • Khe của thùng phiếu cũng làm phù hợp với cách sử dụng

 

Các video khác về hộp mica, thùng mica, 

 

zalo