Thùng mica trong

Mã sản phẩm:
Mica trong 3mm Kích thước Ngang 30 cm Cao 25 cm...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Mica trong 3mm 

Kích thước

  •  Ngang 30 cm 
  • Cao 25 cm (tổng)
  • Sâu 15 cm