Thiết kế thùng thư góp ý market

Mã sản phẩm:
Thiết kế thùng thư góp ý kích thước Cao tổng 35 cm  Ngang tổng 37 cm Rộng 12 cm  Hộp tờ rơi 12x11 cm  Mica trắng sữa 3mm  Khoan 2 lỗ mặt sau 

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Thiết kế thùng thư góp ý

Thiết kế thùng thư góp ý kích thước

  • Cao tổng 35 cm 
  • Ngang tổng 37 cm
  • Rộng 12 cm 
  • Hộp tờ rơi 12x11 cm 
  • Mica trắng sữa 3mm 
  • Khoan 2 lỗ mặt sau 
zalo