Mô hình để nước rửa tay

Mã sản phẩm:
Mô hình quảng cáo sản phẩm là một sản phẩm được nhiều đơn vị sử dụng  Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh hiện nay, các nhà thuốc, các công ty , doanh nghiệp cùng thực hiện chỉ thị của chính...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Mô hình quảng cáo sản phẩm là một sản phẩm được nhiều đơn vị sử dụng 

Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh hiện nay, các nhà thuốc, các công ty , doanh nghiệp cùng thực hiện chỉ thị của chính phủ là đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay thường xuyên để phòng chống sự lân lay của dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới 

zalo