Hút nổi bán cầu 30cm

Mã sản phẩm:
Thông tin Sản phẩm Hút nổi mica 30cm ...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Thông tin Sản phẩm 

  • Hút nổi mica 30cm
  • Mica trong 2mm
  • 1/2 nửa quả cầu
  • Có thể hút nhiều màu mica theo yêu cầu
  • Có thể gia công thành phẩm