Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Mã sản phẩm: BG808726
Thông tin Hộp chụp mica trong led trắng sữa Đế mica 3mm đen uôn nổi lên 6cm  Mặt mica theo kích thước bằng mica trong 5mm  Thiết kế Hộp chụp mica trong led trắng sữa Hộp chụp mica trong led trắng sữa khi đã sản xuất...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Thông tin Hộp chụp mica trong led trắng sữa

  • Đế mica 3mm đen uôn nổi lên 6cm 
  • Mặt mica theo kích thước bằng mica trong 5mm 

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Thiết kế Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa khi đã sản xuất xong

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Đế của Hộp chụp mica trong led trắng sữa có led

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa khi chưa bóc lớp giấy bảo vệ ngoài

Hộp chụp mica trong led trắng sữaHộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa Sau khi bóc giấy bảo vệ mica ra

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa Có 2 phần

1/ Đế rời mica

2/ Hộp 5 mặt mica trong 5mm 

Hộp chụp mica trong led trắng sữa

Hộp chụp mica trong led trắng sữa với 5 mặt mica , đế mica đen và nền led trắng sữa

Quý khách cần thêm thông tin liên hệ 

Công ty Tatamimi 0943971983 

zalo