Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Mã sản phẩm:
Thông số Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city Chất liệu mica trong 2mm Kích thước vừa giấy A4 đứng  Độ rộng của hộp 0,5 cm  Phần trang trí Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city in decal...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Thông số Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

  • Chất liệu mica trong 2mm
  • Kích thước vừa giấy A4 đứng 
  • Độ rộng của hộp 0,5 cm 
  • Phần trang trí Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city
    in decal cán bóng 
  • Số lượng : Theo đặt hàng 

Thiết kế Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Hình ảnh sản phẩm hoàn thiện Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Sản phẩm hoàn công Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

Checklist Treo tường A4 đứng - Kệ Thông báo New city

 

zalo