Checklist A5 đứng

Mã sản phẩm: A5-Checklist ngang-2cm
Thông tin sản phẩm A5 Ngang ...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Thông tin sản phẩm A5 Ngang

 

  • Checklist A5 ngang (cao 14 x ngang 21 )cm
  • Giấy để vào hộp checklist A5 ngang (có thể để A4 đứng -1/2 tờ)
  • Hộp để tờ giấy 1cm hoặc 2cm tùy theo yêu cầu đặt hàng từ khách hàng
  • Khoan lỗ để bắt lên tường kệ mica A5
  • Vật tư mica trong 2mm 

 

Thông tin sản phẩm A5 đứng

  • Checklist A5 đứng cao 21x ngang 15 cm 
  • Giấy để vào hộp checklist A5 đứng 
  • Hộp để tờ giấy 1cm hoặc 2cm tùy theo yêu cầu đặt hàng từ khách hàng
  • Khoan lỗ để bắt lên tường kệ mica A5
  • Vật tư mica trong 2mm