Biển lãi suất ngân hàng

Mã sản phẩm:
Bảng lãi suất ngân hàng Bắc Á Chi tiết Khung inox KT 80x120cm ...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Bảng lãi suất ngân hàng Bắc Á 

Chi tiết 

  • Khung inox KT 80x120cm
  • Trụ bằng Inox 
  • Các thanh ray để làm các lãi suất bằng nhôm 
  • Lãi suất số bằng Mica đen 2mm cắt laser 
  • logo BacA bank in decal 
  • Mặt biển bằng Aluminium 3mm