Biển đón Reconfirm

Mã sản phẩm: BG804165
Biển đón sân bay có trang trí logo , welcome Phần trống sẽ để A4 ngang Phần logo sẽ thiết kế như mẫu Tay cầm dài 10cm (hoặc theo yêu cầu khách mong muốn) Phần logo +chữ welcome sẽ in trên 1 nền...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

  • Biển đón sân bay có trang trí logo , welcome
  • Phần trống sẽ để A4 ngang
  • Phần logo sẽ thiết kế như mẫu
  • Tay cầm dài 10cm (hoặc theo yêu cầu khách mong muốn)

Phần logo +chữ welcome sẽ in trên 1 nền decal trắng chữ màu theo yêu cầu

  • Biển đón sân bay không có logo nội dung
  • Phần trống sẽ để A4 ngang
  • Tay cầm dài

NO.BG804165 ON SOFT ONLINE- market chốt đơn

zalo