Biển chữ A để bàn

Mã sản phẩm:
Biển chữ A để bàn Biển mica 2mm KT 8x1 6cm  Uốn Chữ A In lên 2 mặt Sản phẩm mẫu  Quý khách nhận được biển như thế nào Biển 2 mặt chữ A Màu theo yêu cầu của quý khách Nội dung in theo yêu cầu của...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Biển chữ A để bàn Biển chữ A để bàn

Biển chữ A để bàn

  • Biển mica 2mm KT 8x1 6cm 
  • Uốn Chữ A
  • In lên 2 mặt
  • Sản phẩm mẫu 

Quý khách nhận được biển như thế nào

  1. Biển 2 mặt chữ A
  2. Màu theo yêu cầu của quý khách
  3. Nội dung in theo yêu cầu của quý khách 
  4. Kích thước 16x8 cm hoặc theo yêu cầu và giá thỏa thuận

Các màu mà quý khách có thể chọn làm Biển chữ A để bàn

ma-mau-mica-tami

                   Biển chữ A để bàn

zalo