Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm

Mã sản phẩm: Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm
Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm inox, mica Trong các tòa việc sử dụng Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm là điều không thể thiếu, đo là yêu cầu bắt buộc Trong thông tin của biển chỉ dẫn sơ đồ...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm inox, mica

Trong các tòa việc sử dụng Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm là điều không thể thiếu, đo là yêu cầu bắt buộc

Trong thông tin của biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm , thường sẽ có những yêu cầu bắt buộc như thang thoát hiểm, lối thoát hiểm, hộp phòng cháy chữa cháy

Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm được làm bằng inox trắng xước, inox vàng, mica

Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm với thông tin kich thước

  • Chiều cao 30 cm 
  • Chiều ngang 40 cm
  • Inox trắng xước
  • In uv lên inox trực tiếp 

 

Để sản xuất Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm chúng tôi sẽ lấy bản vẽ để duyệt market với khách hàng, sau đó sẽ in UV trực tiếp lên mặt chất liệu

Biển chỉ dẫn được làm theo nhiều kich thước khác nhau

Tùy vào hoạt động điều chỉnh hướng của tòa nhà,Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm được chỉnh sửa và in trong thời gian 2-3 ngày

Để lắp đặt Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm có thể sử dụng khoan hoặc dán băng dính xốp

Trong các trường hợp treo lắp Biển chỉ dẫn trong thang máy sẽ làm đơn giản và kich thước phù hợp với loại thang máy của từng tòa nhà

 

zalo