Bảng lãi suất Pulic bank

Mã sản phẩm:
Mặt biển bằng Aluminium 3mm Trắng xám  Khung biển lãi suất bằng sắt sớn chống rỉ Nội dung trên mặt biển in decal  2 Tỷ giá lãi suất có 2 thanh ray cố định Bộ số bằng mica đỏ 2mm dán số trắng (Thay...

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

  • Mặt biển bằng Aluminium 3mm Trắng xám 
  • Khung biển lãi suất bằng sắt sớn chống rỉ
  • Nội dung trên mặt biển in decal 
  • 2 Tỷ giá lãi suất có 2 thanh ray cố định
  • Bộ số bằng mica đỏ 2mm dán số trắng (Thay đổi khi thay đổi lãi suất )
  • Bộ số từ 0 đến 9, 1 dấu Chấm (.) , 1 đấu phần Trăm (%)
  • Phần trụ 1 chân inox trắng xước 
  • Phần cân bằng bằng inox khuôn tròn hoặc vuông đế của biển lãi suất
zalo